KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN SOITINTEN JA SOITINOSIEN HYÖDYNTÄMINEN


LÄHTÖKOHTA HANKKEESEEN

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä EU:n osarahoittaman hankkeemme tarkoituksena on selvittää miten käytöstä poistettuja soittimia ja niiden osia voitaisiin hyödyntään soitinkaupan liiketoiminnassa, ja miten niitä voitaisiin kierrättää vastuullisesti ja kestävästi. Aikansa jo palvelleissa soittimissa voi yhä olla ehjiä osia, vaikka soitin ei kokonaisuutena toimisikaan. Rikkinäisten ja loppuun kuluneiden osien mukana menee romuksi myös paljon sellaisia osia, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia ja hyödyllisiä osana toista soitinta. Uusia soittimia sen sijaan rikkoontuu esimerkiksi kuljetuksissa, ja ilman järkevää kierrätysmallia nekin ovat uhassa päätyä romuksi. Selvitämme hankkeessa millaisin toimenpitein tällaiseen kierrättämiseen soveltuvaa prosessia voitaisiin rakentaa ja millaisia edellytyksiä se eri toimijoilta vaatisi. Etsimme hankkeen avulla erilaisia mahdollisuuksia soitinten kierrättämiseen niin maahantuojayritysten, yhteistyökumppaniyritysten kuin yksityisten soittajienkin näkökulmasta. Nyt rakennettavan toimintamallin tulee olla yksinkertainen, ekologisesti kestävä ja liiketoiminnallisesti järkevä, jotta se ei päädy kuluttamaan enempää kuin se tuottaa. 


HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää miten käytöstä poistetut kitarat ja soitinten osat saataisiin kaupallisesti hyödynnettyä. Tarkoitus oli selvittää myös, kuinka nämä poisto-osat saadaan tehokkaasti kerättyä maailmalta riittävän liikevaihdon ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.


SUUNTAVIIVOJA KIERRÄTYSMALLIN LUOMISEEN

Yhteiskumppaneita haastatellessa ja taustatyötä tehdessä on käynyt ilmi, että huoli soitinten romuksi joutumisesta on kaikilla alan toimijoilla ja halu löytää ongelmaan ratkaisu on yhteinen. Romuksi päätyvien soitinten määrä ei ole vähäinen ja jo vuositasolla onnistuessaan malli pystyy tuottamaan merkittävän määrän liikevaihtoa ja luomaan toteuttajaorganisaatiossaan vähintään yhden työpaikan. Yhteistyökumppaneiden kanssa käytöstä poistettujen soitinten kuljetusasiat ovat helposti ratkaistavissa. Yksityisten soittajien osalta logistiikka- ja korvausprosessia tulee vielä tarkentaa hankkeen päättymisen jälkeen. Isoimmaksi huoleksi yksittäisten soittimia kierrätykseen toimittavien henkilöiden osalta muodostuu kuljetuksen aiheuttamat kustannukset ja ympäristökuormtus. 


LOPUKSI

Kartoituksen yksiselitteinen lopputulema on, että käytöstä poistettujen soitinten osien hyödyntäminen kaupallisesti on mahdollista, ja se kävisi isojen toimijoiden kanssa kohtuullisen helposti. Lisäselvittelyä vaatii vielä yksityishenkilöillä olevien romuksi päätyvien soitinten kierrätysmallin rakentaminen. Tässä kaupallisen näkökulman lisäksi on huomioita ekologisuus: kierrätys ei saa luoda kuormitusta enempää kuin sen suoran poisheittäminen tekisi.